Odkaz na foto – Ladislav Štulpa

Odkaz na foto – Ivan Koutny

Odkaz na fota – Pavel Berčo

Odkaz na foto – Michal Zavadil
Odkaz na foto – Štěpánka Parvová

Odkaz na foto – Markéta Krajhanzlová

Odkaz na fota – Martín Tomek

Odkaz od dobrovolníka –  Eva Suchanková

Odkaz na foto pořadatelé závodů

Odkaz na fota – Andulav

Odkaz na fota – Mihailatiok