Po/nebo před registrací Vašeho filmu na GEROY FILM FEST, je třeba stáhnout formuláře „souhlas autora“ a „vzdání se nároku“

vyplnit, podepsat a odeslat nám zpět na e-mail: info@ksklimit.cz

 

Na stažení:

Souhlas autora

Souhlas autora

Vzdání se nároku

Vzdání se nároku