GEROY 2019

Instrukce pro závodníky a další užitečné informace

Na úvod nejdůležitější změny oproti předchozím ročníkům:

 • V pátek je možná v Galerce i prezentace dětí, které jsou zaregistrované, rodiče podepisují REVERZ za děti.
 • Lehké zjednodušení prezentace (vše na jednom místě). Kontrolní bod pro označení startovního čísla je nutný jen pro prezentované v pátek a členy týmu, za které provedl prezentaci kapitán.
 • Změny na TRATI. Přečtěte si tuto pasáž na str. 4. Nová je řada věcí: druhy trestů, týmový duch atd.
 • Vytiskněte a vyplňte si REVERZ předem. Děkujeme, ušetříme čas při prezentaci.
 • Závod dětí v novém pojetí – čtěte samostatné instrukce GEROY KIDS 2019.

Datum konání: sobota 29. června 2019

Centrum závodu: Přerov, tenisová hala Spartak, https://mapy.cz/s/2Lkfw

Parkování: zdarma, není organizováno pořadatelem. Doporučujeme:

 • Parkoviště P1: louka „CIRKUS“
 • Parkoviště P2: skatepark Laguna
 • https://mapy.cz/s/2Lkfw
 • POZOR!!! komunikace ke skateparku (ul. Bezručova) bude pro parkování přístupná do začátku závodu čili cca do 10:50 hod, poté už nebude možné v tomto prostoru zaparkovat z důvodu křižování s tratí!
 • Parkovat lze v ulicích města, dbejte prosím dopravního značení.
 • Vjezd do areálu tenisové haly není závodníkům povolen!!!

Vzdálenosti:

 • P1, P2 – centrum závodu: do 1km
 • Start i cíl přímo v centru závodu

Prezentace:

 • pátek 28.6.2019 15:00 – 19:00 hod. GALERIE Přerov, 1. patro https://mapy.cz/s/2Lb7k
 • sobota 29.6.2019 8:00 – 12:00 hod. centrum závodu – malá tenisová hala

POZOR!!! v pátek si mohou vyzvednout prezentační balíček pouze řádně zaregistrovaní závodníci, kteří jsou ve startovce včetně řádně zaregistrovaných dětí. Dohlášky, změny v registraci u dospělých lze provést až v sobotu na prezentaci v centru závodu.

Organizace prezentace sobota:

 • Prezentace závodu se nachází přímo v centru závodu v malé tenisové hale https://mapy.cz/s/2Lbnn
 • Prezentace bude rozdělena dle kategorií – jednotlivci, dvojice, čtveřice, děti a dohlášky + změny. Sledujte označení, ať zbytečně nestojíte ve špatné frontě.
 • Každý závodník jednotlivec je povinen vyzvednout si oproti OP a podpisu prezentační balíček, který obsahuje závodní čip, dárek – tričko GEROY.
 • Týmy – dvojice a čtveřice lze odprezentovat pouze jedním zástupcem týmu, není nutná účast všech. Tým dostane balíček s čipy pro všechny členy týmu. POZOR každý člen týmu má přiděleno své číslo čipu, ověřte dle startovní listiny!
 • REVERZ (Prohlášení o právní odpovědnosti) je každý závodník povinen odevzdat při prezentaci. Zároveň bude označen startovním číslem (fixem na tvář nebo paži). Za tým musí „kapitán“ odevzdat REVERZ všech členů týmu.
 • POZOR: závodníci, kteří se prezentovali v pátek v GALERII nebo členové týmů, za které prezentoval „kapitán týmu“, budou označení startovním číslem po předložení čipu na místě hned vedle prezentace, místo označeno jako „KONTROLNÍ BOD“.
 • REVERZ (Prohlášení o právní odpovědnosti) posíláme v info mailu před závodem, je k dispozici i na webu www.geroy.cz. Kvůli urychlení prosíme vytisknout, přečíst a podepsat už doma.
 • Nezletilý účastník (JUNIOR týmy 15-18 let) musí při prezentaci odevzdat REVERZ i se souhlasem zákonného zástupce (souhlas je součástí Reverzu).
 • Přihlášky do závodu na místě jsou možné za zvýšené startovné. Ceny najdete na webových stránkách závodu.
 • Změny v již zaplacených registracích jsou na místě možné za 50,- Kč.
 • Pokud vám bude chybět člen týmu, nahlaste tuto skutečnost na prezentaci a zbylé členy přesuneme do kategorie jednotlivců.
 • Prosíme Přerováky, aby využili prezentaci v pátek v Galerii. Ostatní přespolní prosíme o včasný dojezd a časovou rezervu!!!!!

Úschovna:

 • Otevřena přímo vedle prezentace v malé tenisové hale od 9:00 hod. Do úschovny je možné předat věci až po průchodu prezentací nebo kontrolním bodem (viz. výše), aby závodník měl už na tváři své startovní číslo. To bude sloužit jako identifikace pro vyzvednutí věcí z úschovny.
 • Uzavření úschovny v 16:30 hod. Do té doby prosíme o vyzvednutí věcí.

Před závodem:

Startovní listiny: na webové stránce závodu budou zveřejněny 25.6., vyvěšeny budou také v centru závodu.

Jak jsme startovky sestavovali? Start GEROYe je intervalový. Nejprve startují jednotlivci v intervalu 15 sekund, následují dvojice v intervalu 30 sekund a nakonec čtveřice v intervalu 60 sekund. V rámci těchto tří skupin platí pravidlo, kdo se dřív zaregistroval, dříve startuje. Tj. např. první zaregistrovaná dvojice, poběží jako první ze všech přihlášených dvojic, ale až za odběhnuvšími jednotlivci. Nejsme SPARTAN race, tzv. elitní závodníci nemají v závodě GEROY žádnou přednost. Své kvality musí prokázat i ze středu nebo závěru startovního pole.

Program před startem:

 • 10:00 hod – předváděčka Armády ČR
 • 10:40 hod – společné rozcvičení
 • 10:50 hod – slovo SASHY a instrukce před startem

Start: 00 = 11:00 hod

 • Jednotlivci: intervalový start po 15s, v čase 11:00 – cca 12:00 hod.
 • Dvojice: intervalový start po 30s, v čase cca 12:05 hod – 13:30 hod.
 • Čtveřice: intervalový start po 60s, v čase cca 13:35 – 14:15 hod.
 • Časy jsou orientační, budou upřesněny dle počtu startujících, závazné jsou časy ve startovce!

Organizace startu:

 • Startovní koridor je 3-minutový tj. závodník je povinen být min. 3 minuty před svým startem na místě.
 • Čas minus 3: vstup do startovního koridoru, kontrola přítomnosti závodníka dle startovky.
 • Čas minus 2 a minus 1: společný dvouminutový koridor, kde se závodníci řadí za sebe a startují v předepsaných intervalech (jednotlivci 15s, týmy 30, 60s)
 • POZOR: na startovní čáře bude umístěna velká časomíra, která zobrazuje reálný čas závodu, do koridoru je nutné vstoupit 3 minuty před běžícím časem na hodinách.

Časomíra:

 • Elektronické měření čipovou technologií.
 • Měřící čip obdrží závodník při prezentaci ve svém balíčku, čip je vratný, záloha se nevybírá. Věříme vám.
 • Závodník je povinen připevnit si čip nad kotník nohy, ideálně schovat pod ponožku.
 • Po doběhu se měřící čip odevzdává přímo v cíli závodu.
 • Výsledný čas týmu = čas od proběhnutí prvního člena týmu startovní časomírou až po proběhnutí posledního člena týmu cílovou časomírou.

Trať:

 • Terénní závod o délce cca 9,9km s 30+ překážkami přírodního i umělého charakteru.
 • Trať bude vyznačena fáborky a vodícími GEROY páskami.
 • Závodník i celý tým je povinen překonat všechny překážky na trati. Proto jste tady!
 • Překážky jsou rozděleny do dvou kategorií: 1) překážky bez trestu – ty musí překonat každý. Komisař může nařídit opakované překonání. 2) překážky s trestem – jde o těžší překážky, kde se může stát, že se vám překonání nepodaří nebo bude provedení chybné. Dohled u přepážek i stanovení trestu určuje komisař.
 • Trest není jednotný pro všechny překážky!!!. Druh trestu se dozvíte na překážce. Vždy platí, že provedení trestu je časově náročnější než překonání překážky.
 • Upozorňujeme, že neuposlechnutí příkazu komisaře či jiného pořadatele závodu nebo záměrné vyhýbání se překážkám, vede k okamžité diskvalifikaci!!!
 • Ve 2 a 4-členných týmech se provádí trest týmově. Co to znamená? Pepa s Frantou tvoří tým. Pepa nepřekonal překážku a trest je 50 dřepů. Pepa dělá dřepy a Franta fandí nebo může Franta dělat dřepy za Pepu a Pepa odpočívá. Jinými slovy, když nesplní úkol jeden člen týmu, může trest dělat sám nebo za něj může trest provést kterýkoliv jiný člen týmu, může to dokonce zvládnout i za dva a udělat 100 dřepů. Je to zcela v režii týmu.
 • Závodníci si mohou na trati vzájemně pomáhat. Nesmí ale přijmout pomoc nikoho cizího mimo závod (divák, kamarád, kolo…)
 • Pokud dojde na trati k odstoupení jednoho či více členů týmu (např. zranění), je to smůla a tým nebude klasifikován. Vyběhli čtyři, musí doběhnout čtyři.
 • DOPORUČENÍ: krytí dolních i horních končetin, rukavice.

Cíl:

 • závodník ukončí závod průběhem cílového prostoru. Ihned po doběhu odevzdá čip pořadateli. Čip je povinen odevzdat i závodník, který z jakéhokoliv důvodu závod nedokončí!!!
 • Každý závodník si na poslední překážce před cílem vyzvedne medaili GEROY 2019 (nic není jen tak).

Časový limit: cíl bude uzavřen v 16:00 hod.

Výsledky: on-line budou k dispozici zde:

https://results.onlinesystem.cz/ResultsOverall/Index/1540

Průběžně výsledky nevyvěšujeme, šetříme naše lesy. Konečné výsledku budou zveřejněny na webu závodu.

Protesty a připomínky: písemně na mailovou adresu pořadatele info@geroy.cz do 7.7.2019.

Vyhlášení výsledků: po doběhnutí posledního týmu, předpokládáme okolo 16 hod.

 • Bude vyhlášeno absolutní pořadí: nejrychlejší muž – jednotlivec, nejrychlejší žena – jednotlivec, nejrychlejší dvojice, nejrychlejší čtveřice
 • Budou vyhlášena 1. – 3. místo v každé kategorii.
 • Přehled kategorií: jednotlivci Muži – 4 věkové kategorie, jednotlivci Ženy – 3 věkové kategorie, Dvojice – muži, ženy, mix, junior, Čtveřice – muži, ženy, mix, junior.

Občerstvení:

 • na trati: průběžně bude k dispozici voda
 • v cíli: voda, ionťák, ovoce, sladkosti

Mytí: venkovní sprchy v areálu tenisové haly (tam, kde je ten modrý obdélníček – bývalý bazén https://mapy.cz/s/2Lkfw).

Toalety: dostatečná kapacita v tenisové hale.

Zdravotní zabezpečení:

 • na trati zdravotní služba
 • v cíli stan první pomoci

Stravování: skvělý venkovní catering hotelu Jana přímo v prostoru centra závodu (tradiční i netradiční, masové i vegetariánské menu za super cenu), restaurace Lokotka, stánkový prodej, makrely.

 • pitný režim: nealko, pivo Zubr čepujeme do originál vratných kelímků GEROY. Záloha na kelímek 50,- Kč.

Kulturní program: DJ YORIN

Upozornění:

 • Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • PO DOBĚHU VSTUP DO TENISOVÉ HALY AŽ PO ZÁKLADNÍM OČIŠTĚNÍ!!!

GEROY!!!!!

UŽIJTE SI TO!

Děkujeme všem partnerům a dobrovolníkům, bez vás by to nešlo.