„LIMIT JE JEN SLOVO!“

Kde: v Přerově – 27. 6. 2020

          Frýdlant n. Ostravicí – 12. 9. 2020

Čas startu: cca od 10h.

Délka trati: cca 9 km

Překážky: 30+

Věková kategorie: do 39 let, od 40 do 49 let, od 50 do 59 let, nad 60 let (pouze muži)

Složení týmu dle pohlaví:  MUŽI (M) jednotlivci, ŽENY (Ž) jednotlivci

dvojice muži (2M), dvojice ženy, (2Ž), dvojice mix (2MIX)

4 členný tým (4) – muži (4M), ženy (4Ž) mix (4MIX)

JUNIOŘI 2 členné a 4 členné týmy, bez kategorií
ELITA jednotlivci MUŽI a ŽENY